Privacy- en Cookie­beleid

Lees hier ons privacybeleid versie 1.0 van 5 december 2023. 

Privacybeleid

SnowboardsKopen.nl (“Bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”) doet er alles aan om jouw persoonlijke informatie en jouw recht op privacy te beschermen. Als je vragen of opmerkingen heb over ons beleid of onze praktijken met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via privacy@snowboardskopen.nl.

Wanneer je onze website op bezoekt en onze diensten gebruikt, vertrouw je ons jouw persoonlijke gegevens toe. Wij nemen jouw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring beschrijven we ons privacybeleid. We proberen jou zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten je ermee hebt. We hopen dat je even de tijd neemt om deze aandachtig door te lezen, want het is belangrijk. Als er voorwaarden in dit privacybeleid staan waarmee je niet akkoord gaat, stop dan met het gebruik van onze site en onze diensten.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze website en mobiele applicaties (“Apps“), en/of gerelateerde diensten, verkoop, marketing of evenementen (we noemen ze in dit privacybeleid gezamenlijk de “Websites“).

Lees dit privacybeleid aandachtig door, aangezien het je zal helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het delen van jouw persoonlijke informatie met ons.

Welke informatie verzamelen wij?


We verzamelen niet actief persoonlijke informatie. Alle persoonlijke informatie die we verwerken, is alleen informatie die je ons vrijwillig verstrekt wanneer je rechtstreeks contact met ons opneemt via de websites of apps.

Automatisch verzamelde informatie

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer je de Websites bezoekt, gebruikt of daar op navigeert. Deze informatie onthult niet jouw specifieke identiteit (zoals jouw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals jouw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer je onze websites gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze websites te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden. Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Je kunt hier meer over lezen in ons cookiebeleid.

Hoe gebruiken we jouw informatie?
We gebruiken informatie die is verzameld via cookies (zie Cookiebeleid) om inkomende en uitgaande verkeersstromen van en naar andere websites te volgen. We gebruiken de cookies niet om te proberen ze te koppelen aan individuen om informatie persoonlijk identificeerbaar te maken.

Wordt jouw informatie gedeeld met anderen?
We delen en onthullen jouw persoonlijke gegevens, zonder jouw toestemming, in de volgende situaties:

Wettelijke verplichtingen.We kunnen jouw persoonlijke gegevens vrijgeven waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure.
Vitale belangen en wettelijke rechten.We kunnen jouw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer we denken dat het nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in rechtszaken in waarbij we betrokken zijn.
Met jouw toestemming. We kunnen jouw Persoonsgegevens met jouw toestemming voor andere doeleinden bekendmaken.
Gebruiken we cookies en andere tracking technologieën?
We gebruiken cookies om informatie op te vragen of op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe je bepaalde cookies kunt weigeren, vind je in ons Cookiebeleid.

Worden jouw gegevens buiten de EER overgedragen?
Onze servers staan in Europese datacenters. Als je onze websites van buiten Europa bezoekt, houd er dan rekening mee dat jouw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan, opgeslagen worden en verwerkt door ons in onze faciliteiten en door die derde partijen met wie we jouw persoonlijke gegevens kunnen delen.

Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, dan hebben die landen mogelijk niet dergelijke uitgebreide gegevensbeschermingswetten of andere wetten als die in jouw eigen land. We zullen echter alle nodige maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

Elke overdracht van jouw Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte zal altijd gebaseerd zijn op:

De standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen door de Europese Commissie of door de relevante gegevensbeschermingsautoriteit; of
Een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, waarin wordt bevestigd dat het derde land in staat is om jouw Persoonsgegevens afdoende te beschermen; of
Jouw toestemming, of een andere rechtsgrond op basis waarvan wij gerechtigd zijn de doorgifte te doen.


Wat is ons standpunt over websites van derden?
De Websites kunnen advertenties bevatten van derden die niet aan ons zijn gelieerd en die kunnen linken naar andere websites, online diensten of mobiele applicaties. We kunnen de veiligheid en privacy van gegevens die je aan derden verstrekt niet garanderen. Gegevens die door derden worden verzameld, vallen niet onder dit privacybeleid.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy- en beveiligingspraktijken van derden. We kunnen de veiligheid van informatie die je deelt met externe providers die adverteren, inclusief andere websites, services of applicaties die niet zijn gelieerd aan onze websites, niet garanderen.

Hoe lang bewaren we jouw informatie?
We bewaren uw Persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals voor fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

Terwijl je klant bent, moeten we jouw Persoonsgegevens bewaren om aan onze wettelijke en contractuele vereisten te voldoen. Wanneer je echter stopt met het gebruik van onze diensten, bewaren wij jouw Persoonsgegevens voor een periode van vijf jaar. Er zijn verschillende redenen waarom we jouw Persoonsgegevens bewaren, waaronder:

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen onder EU/nationale/plaatselijke regelgeving (bijvoorbeeld anti-witwasregelgeving of licentieregelgeving);
Om juridische claims (zoals claims wegens nalatigheid) vast te stellen of te verdedigen die tegen ons kunnen worden ingediend;
Om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en rechten met betrekking tot de informatie in kwestie;
Onze legitieme belangen wanneer we vergelijkende tests hebben uitgevoerd;
Om te voldoen aan de richtlijnen van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.
Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om jouw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen of anonimiseren. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat jouw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we deze veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Hoe houden we jouw informatie veilig?
We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle Persoonsgegevens die we verwerken te beschermen. We hebben een speciale afdeling voor fraudebestrijding en beschikken over geavanceerde systemen om verdachte activiteiten te detecteren en te voorkomen. Elk account dat betrokken is bij verdachte activiteiten zal worden opgeschort en aan een zeer grondig onderzoek worden onderworpen. Als je je als gebruiker zorgen maakt over activiteiten met betrekking tot jouw account, zoals transacties die je niet herkent in jouw transactiegeschiedenis of onverwachte wijzigingen in jouw saldo, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Hoewel we ons best zullen doen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, moet je er ook rekening mee houden dat we niet kunnen garanderen dat het internet zelf volledig veilig is. Overdracht van Persoonsgegevens van en naar onze Websites is op eigen risico. Je mag alleen toegang krijgen tot de services binnen een beveiligde omgeving.

Vragen wij informatie van minderjarigen?
We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de achttien (18) jaar. Door de Websites te gebruiken, verklaar je dat je ten minste achttien (18) jaar oud bent. Als we vernemen dat persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan achttien (18) jaar zijn verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke persoonlijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als je gegevens tegenkomt die we hebben verzameld van kinderen jonger dan achttien (18 jaar), neem dan contact met ons op via privacy@snowboardskopen.nl.

Wat zijn jouw privacy rechten?
Je hebt bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht zijn op:

(i)Het toegang vragen tot en een kopie verkrijgen van jouw Persoonsgegevens:

Je hebt het recht om een kopie van jouw Persoonsgegevens op te vragen. Verder heb je ook het recht om te verzoeken dat jouw Persoonsgegevens die in ons bezit zijn en die mogelijk onjuist zijn, of die zijn gewijzigd sinds je ze oorspronkelijk verstrekte, worden bijgewerkt of verwijderd. Deze verzoeken worden kosteloos behandeld en kunnen per e-mail worden gestuurd naar juridisch@snowboardskopen.nl.

(ii) Verzoek om rectificatie of verwijdering:

Je kunt ons vragen om jouw Persoonsgegevens te verwijderen (het “recht om te worden vergeten”). Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer:

de gegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
je hebt eerder toestemming gegeven voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, maar besluit deze in te trekken en we hebben geen wettelijke basis om deze te gebruiken op grond van de wet op de bescherming van persoonsgegevens;
de verwerking van jouw Persoonsgegevens vindt plaats op basis van onze legitieme belangen en we kunnen geen dwingende legitieme reden aantonen om door te gaan met de gegevensverwerking;
onder de AVG hebben we geen legitieme basis om door te gaan met de verwerking van jouw persoonlijke gegevens;
de gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan wettelijke vereisten;
Dit recht is onderworpen aan een verplichte bewaartermijn, in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.

(iii) Beperk de verwerking van jouw Persoonsgegevens:

Je hebt het recht om ons te vragen de verwerking van jouw Persoonsgegevens te beperken (“blokkeren” of “onderdrukken”). Wanneer de verwerking is beperkt, kunnen we jouw persoonlijke gegevens nog steeds bewaren, maar we zullen deze niet verder gebruiken. We houden een lijst bij van degenen die ons hebben gevraagd om verder gebruik van hun persoonlijke gegevens te blokkeren, om ervoor te zorgen dat deze beperking in de toekomst wordt gerespecteerd. Je kunt dit recht uitoefenen wanneer:

je de juistheid van de Persoonsgegevens betwist (terwijl wij de feiten verifiëren);
de verwerking onwettig is en je maakt bezwaar tegen de verwijdering van de gegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking van de verwerking;
we de gegevens niet langer nodig hebben, maar je vraagt om een recht uit te oefenen of om je te kunnen verdedigen tegen juridische stappen; is
wij jouw Persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme zakelijke belangen, maar je maakt bezwaar, terwijl wij controleren of er gronden zijn om door te gaan met de gegevensverwerking.


(iv) Gegevensoverdraagbaarheid:

Je hebt het recht om de door jou aan ons verstrekte Persoonsgegevens te ontvangen in een veelgebruikt automatisch verwerkbaar formaat. Hierdoor kun je jouw gegevens verkrijgen en hergebruiken voor jouw eigen doeleinden en voor verschillende diensten.

Dit is echter geen algemeen recht en ontstaat alleen wanneer de verwerking van jouw Persoonsgegevens:

is gebaseerd op jouw toestemming of, waar nodig, voor de uitvoering van een overeenkomst;
wanneer de gegevens alleen geautomatiseerd worden verwerkt.


(v) Bezwaar tegen gegevensverwerking:

In bepaalde omstandigheden heb je mogelijk ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens, namelijk:

op basis van onze legitieme zakelijke belangen (inclusief profilering); of
voor statistische en onderzoeksdoeleinden.


(vi) Toestemming intrekken

We zullen elk dergelijk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als we afhankelijk zijn van jouw toestemming om jouw persoonlijke gegevens te verwerken, heb je het recht om jouw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Als je woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte en je meent dat wij jouw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij jouw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Je vindt hun contactgegevens hier: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_nl

(vii) Cookies en vergelijkbare technologieën

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als je wilt, kun je er meestal voor kiezen om je browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en geweigerd. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren, kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of diensten van onze Websites. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

Maken we updates van dit beleid?
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte “Herziene” datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, kunnen we je hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen duidelijk te plaatsen of door jou rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden je aan dit privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we jouw informatie beschermen.